Säännöt

9. § Kokoukset
Kyläyhdistyksen varsinainen kokous pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus,
6. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakertomus, tilinpäätös tai toiminnantarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta,
9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma,
6. päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus,
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
8. valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuorossa olevien paikoille,
9. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt,
10. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Varsinaisesta kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille viimeistään 7 päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse.

10. § Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa kuin kyläyhdistyksen varsinaisesta kokouksesta.

Siirry sivulle: