Säännöt

5. § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenen eroamisesta ja erottamisesta kyläyhdistyksessä noudatetaan mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa on sanottu siten, että hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla hallitukselle asiasta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
Mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden kuukauden ajan sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa hänen eronneen yhdistyksestä.

6. § Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun, kannattajajäsenet kannatusjäsenmaksun. Kyläyhdistyksen syyskokous päättää seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruuden.

7. § Taloudellinen toiminta
Kyläyhdistys voi toimeenpanna asianomaisella luvalla juhlia, arpajaisia ja varojen keräyksiä sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kyläyhdistyksen toimintaan liittyvää kustannus-, julkaisu- ja ravintolatoimintaa sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten. Yhdistys voi vuokrata toimintaansa varten hankkimaansa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Kyläyhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen.

8. § Toimielimet
Kyläyhdistyksellä on hallitus ja muita hallituksen asettamia toimielimiä.

Siirry sivulle: