Säännöt

Rautilan-Irjalan kyläyhdistys ry

Säännöt

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rautilan-Irjalan kyläyhdistys. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kyläyhdistykseksi. Kyläyhdistyksen toiminta-alueena ovat Rautilan ja Irjalan entiset koulupiirit. Yhdistyksen kotipaikka on Vehmaan kunta. Kyläyhdistys voi olla jäsenenä muissa paikallisissa tai alueellisissa yhdistyksissä.

2. § Yhdistyksen tarkoitus
Kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa kylien kehittäminen, yhteistoiminnan ja palvelujen edistäminen sekä yhteisten etujen ajaminen.

3. § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kyläyhdistys
1. toimii tarvittaessa alueen asukkaiden etujärjestönä ja edunvalvojana
2. edistää asukkaiden kiinnostusta vapaaehtoistyöhön sekä omaehtoiseen toimintaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi
3. tarjoaa monipuolista ja laadukasta toimintaa sekä mahdollisuudet yhdessäololle
4. ei saa harjoittaa poliittista toimintaa.

4. § Jäsenyys
Kyläyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä alueella vakinaisesti tai osa-aikaisesti asuvan henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja suorittamaan jäsenmaksun.
Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea kyläyhdistyksen toimintaa tai osallistua siihen ja sitoutuu suorittamaan kannatusjäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus.
Hallitus ylläpitää luetteloa jäsenistä henkilötietolain mukaisesti.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Siirry seuraavalle sivullle: